maandag 9 mei 2011

Dan moet Wilders zijn beveiliging ook zelf betalen

Het is terecht dat PVV'ers die boude islam-uitspraken doen, worden beveiligd op kosten van de belastingbetaler. Maar dan moet de PVV ook niet zeuren als de gemeente Den Haag een spreker inhuurt die een verhaal houdt dat de achterban tegenstaat. 


PVV-raadslid en Kamerlid Richard de Mos moet zijn bezoldiging terugbetalen als hij uitspraken doet waarmee sommige belastingbetalers het oneens zijn. Hij is dan wel volksvertegenwoordiger, maar niet unaniem gekozen door het Nederlandse volk, dus dan mag ook niet van elke Nederlandse burger verwacht worden dat hij meebetaalt aan zijn meningen. Bovendien zijn er meer kiezers die niet op de PVV hebben gestemd dan wel.

En als we dan toch bezig zijn, moet Geert Wilders zijn persoonsbeveiliging voortaan zelf bekostigen, samen met de PVV-kiezers. Hij kiest er tenslotte zelf voor provocatieve uitspraken over de islam te doen, gesteund door zijn achterban, dus moeten zij ook zelf voor de consequenties opdraaien. Niet de Nederlandse belastingbetaler, die het bovendien wellicht met zijn islamstandpunten oneens is. 


Bovenstaande stellingen zijn natuurlijk onzin. De Mos moet kunnen zeggen wat hij wil, anders kan hij als volksvertegenwoordiger zijn werk niet doen. En wat Wilders betreft staat buiten kijf dat zijn veiligheid en vrijheid van meningsuiting een groter goed zijn dan de kosten van de beveiliging. 

Maar het is al even absurd dat een spreker die door een gemeente wordt ingehuurd om op het Bevrijdingsfestival, waar de zegeningen van vrijheid, democratie en pluriformiteit worden gevierd en gepromoot, zijn visie op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen niet mag geven als hij daarmee sommige belastingbetalers voor het hoofd stoot. 

Richard de Mos eist van de Haagse schrijver Karel Kanits dat hij zijn gage teruggeeft voor zijn toespraak op het Bevrijdingsfestival, waarin hij Wilders een ‘geblondeerde Führer’ noemde. “Dit soort vergelijkingen van het belastinggeld van de PVV-stemmers is misplaatst”, fulmineerde de woedende PVV’er over de in zijn ogen ‘gore en lage vergelijking’. 

De Mos vergat voor het gemak even dat zijn baas Geert Wilders zelf ook niet vies is van een ‘gore en lage’ Godwin hier en daar. De PVV-leider noemde de Koran fascistisch. In het PVV-programma staat ook nog eens te lezen dat op 4 mei de ‘slachtoffers van het (nationaal) socialisme’ herdacht worden, daarmee suggererend dat de nazi’s links waren.

Al die uitspraken van Wilders en De Mos zelf worden gefinancierd door mensen die op hen gestemd hebben. Maar ook door nog meer mensen die dat niet gedaan hebben en het hartgrondig oneens zijn met de PVV. Toch hoor je hen niet klagen dat het op hun kosten gebeurt. Want dat is nou eenmaal het democratische systeem. Dat hoort bij een pluriforme, vrije samenleving.

Maar ho eens even, Kanits is toch geen gekozen volksvertegenwoordiger? Klopt, maar is dat de norm voor opiniëren op kosten van de samenleving? Een cynicus kan zelfs redeneren dat hadden Pim Fortuyn en Theo van Gogh geen persoonsbeveiliging van de overheid hadden mogen krijgen, want ze waren niet gekozen. Ze hadden dat uit eigen zak moeten betalen want anders was het een verkapte subsidie. Terwijl men in LPF- en PVV-kringen verontwaardigd was dat de overheid geen poot had uitgestoken.

En hoe zit het met bibliotheken vol mogelijk niet-PVV-gezinde boeken die de overheid met belastinggeld kocht, moet de subsidie worden stopgezet en terugbetaald? Of een schoolkrant die een kritisch opiniestuk van een politiek en maatschappelijk geëngageerde leerling afdrukt? En publieke omroepen die van het door ons hardwerkende burgers opgehoeste kijk- en luistergeld kritische programma’s over de PVV maken? 
 
Kanits werd door de gemeente Den Haag ingehuurd om op Bevrijdingsdag te spreken en zijn visie op vrijheid te verkondigen. Volgens dezelfde vrijheid koos Kanits ervoor om, op de dag waar die vrijheid en bevrijding van onderdrukking, de zorgen over de PVV aan de kaak te stellen. 

Of hij dat met goede smaak deed, is wat anders. Maar het was zijn goed recht, zoals Wilders het recht had de Koran fascistisch te noemen, los van of dat feitelijk juist is. Kanits viel Wilders aan op kosten van de PVV-kiezer, maar ook op kosten van belastingbetalers die het wel met hem eens waren. Kanits vertolkte de – al dan niet terechte - zorg van veel Nederlanders over de PVV. De vergelijking tussen Wilders en Hitler is vaker gemaakt, zeker de laatste tijd, dus je kan Kanits nog eerder een gebrek aan originaliteit verwijten.

Zeker in deze gepolariseerde tijden is het moeilijk om niemand tegen het hoofd te stoten met een toespraak. Met alles is het zo dat je het ermee eens kunt zijn of niet. Kanits had ook iets lelijks over de PvdA kunnen zeggen. Had Jeltje van Nieuwenhoven dan de belastingcenten van de linkse kiezers moeten terugeisen? Schrijvers, opiniemakers, journalisten en natuurlijk burgers maken allemaal deel uit het democratische systeem, net als gekozen volksvertegenwoordigers. Met evenveel vrijheid van meningsuiting.

Als subsidie verstrekt gaat worden op basis van politieke welgevalligheid, dan is dat het einde van de democratische samenleving. En wie bepaalt wat politiek welgevallig is?

Trouwens, mag eigenlijk wel van Kanits verwacht worden dat hij zijn geld terugbetaalt? De man deed gewoon zijn werk. Als er al iemand fout is in deze affaire, dan is het de gemeente die hem inhuurde (en dus niet subsidieerde). Niet een spreker die van hetzelfde recht gebruik maakt als Geert de martelaar van de vrijheid van meningsuiting. 

Stel nou dat Wilders straks door de rechter veroordeeld wordt voor haatzaaien, kunnen we dan ook ons geld terugvragen omdat hij van onze belastingcenten niet zijn recht op vrije meningsuiting uitoefende, maar criminele activiteiten ontplooide?


Dit artikel verscheen eerder op DePers.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten